Edge Silver

Förbättrad visualisering av dina fastighetsdata

Edge Silver

Edge Silver

Ta datainsamling till en ny nivå med Edge Silver. Använd vilken hårdvara du vill – med vår IoT-lösning kan du snabbt digitalisera och koppla upp din fastighet.

 • Få ut mesta möjliga av dina IoT-lösningar
 • 3D-visualisering av byggnader
 • Få åtkomst till dina fastighetsdata på olika enheter

Med Silver får du alla fördelar från vår Bronzeplan, plus ännu fler fantastiska funktioner.

Se med egna ögon vad Edge AI kan göra. Boka en demo i dag.

Ingår i Silver

Anslut, mät och analysera din fastighetsportfölj

Edge gör det möjligt att fatta databaserade beslut om fastigheter som minskar energianvändningen och CO2-utsläppen. Fastighetsägare får insikter om sina fastigheters status så att de kan planera för framtida underhåll.

Med Edge Silver får du:

 • full IoT-funktionalitet med marknadsledande hårdvara för mätning
 • integrering och insamling av data från 3:e parts system
 • 3D-visualisering av din fastighet i realtid
 • möjlighet att jämföra trender över tid och hitta fel i dina fastigheters system och konstruktion
 • digital styrning av dina fastigheter med automatisk visualisering.
 • en mycket säker molnlösning som stöds av ett team av utvecklare
 • alltid de senaste uppdateringarna
 • en lösning som fullt ut följer tillämpliga EU-förordningar om integritet och dataskydd – Edge körs på koldioxidneutrala Google Cloud.

IoT-lösningar

Realtidsmätningar från IoT-sensorer

IoT-hårdvara och -mätningar

Med IoT-hårdvara och -mätningar blir det möjligt att digitalisera värmecentraler och lägenheter. Se till att du hela tiden håller dig uppdaterad och har kontroll över dina fastigheters prestanda med innovativ och kostnadseffektiv IoT-teknik.

Trådlösa sensorer kan installeras på olika platser i byggnaderna. Till exempel gör temperatur- och luftfuktighetssensorer i lägenheter det möjligt att analysera inomhusklimatet.

Visualisering av inomhusklimat

Genom att koppla dina byggnader till Edge får du kontroll över inomhusklimatet i dem med realtidsmätningar från IoT-sensorer. Återkoppling och visualisering av data från sensorerna i 3D gör att du proaktivt kan upptäcka och korrigera fel i en byggnad. Ofta innan hyresgästen hinner klaga.

 • Identifiera riskområden eller fel i fastigheterna och minimera antalet onödiga fysiska besök.
 • Analysera inomhusklimatet i kombination med andra datatyper.

  Det kan exempelvis vara hur inomhusmiljön påverkas av yttre faktorer, som olika väderlekar. Det är avgörande att förstå dessa faktorer för att även förstå varje byggnads unika egenskaper.
3D-visualisering i Edge
3D-visualisering i Edge

IoT-integrationer från 3:e part

Med IoT-integreringar från 3:e part kan du importera dina befintliga data till Edge. Du kan koppla samman och importera aktuella mätningar till Edge om du redan har investerat i IoT-sensorer. På så sätt får du ännu mer värde från din investering.

 • Integrera och samla in data från 3:e parts system.
 • Anslut dina sensorer från 3:e part till Edges optimeringsalgoritmer.
 • Edge är kompatibel med de flesta IoT-produkter på marknaden som tillhandahåller öppna API:er

Mobilapp

Gör jobbet lättare för dina anställda med smart mobilitet. Edge-mobilappen effektiviserar arbetet för tekniker och annan servicepersonal, som ofta har fulla scheman eller långt att åka till de fastigheter de sköter och övervakar. Det är helt enkelt ett ovärderligt verktyg för de på språng.

Edge-mobilapp
Ha Edge alltid tillgänglig i fickan med mobilappen.
 • Gör det möjligt för tekniker eller kundtjänst att komma åt fastighetsdata från telefonen.
 • Håll dig uppdaterad och ha kontroll, oavsett tid och plats.
 • Få visualisering av inomhustemperaturdata.

Du hittar Edge-mobilappen på Google Play och Apple App Store.

Se med egna ögon vad du kan göra med Edge Silver. Boka en demo i dag.

Mät och analysera

Förbrukningsdata

Spara tid med mätning av energi- och vattenförbrukning. Aktivera förbrukningsdata i molnet och den automatiska funktionen som samlar in och presenterar förbrukningsdata för dina fastigheter i Edge. Digitalisera ditt arbetsflöde och säkerställ att dina data är verifierade, korrekta och alltid finns redo när de behövs.

Övervakning av avvikelser

Om du aktiverar avvikelseövervakning analyserar Edge kontinuerligt miljontals datapunkter och fastighetens prestanda. Allt med ett enda uppdrag: att hitta avvikelser i dina fastigheter.

Till exempel att inomhustemperaturen plötsligt sjunker eller stiger, eller om returtemperaturen till din värmecentral plötsligt sjunker.

Förbrukningsdata i Edge
Bild: Exempel på olika förbrukningsdata i en fastighet som du kan hantera och visualisera i Edge.

Rapporter och insikter

Edge Insights hjälper dig att jämföra, analysera och förstå dina fastigheter. Det blir också enkelt att dela insikter och information med kollegor och resten av organisationen.

Med Edge Insights kan du skapa rapporter som ger användarna relevanta data. Data gör det möjligt för dig att förbättra dina fastigheters energiprestanda och ger värdefulla insikter. De hjälper dig att fatta välgrundade och snabba beslut.

Detaljbild från Edge Insights
Bild: Skapa rapporter i Edge Insights på individ- eller gruppnivå.

Det är lätt att skapa detaljerade uppföljningsrapporter som sammanfattar alla egenskaper kopplade till systemet. Rapporterna kan sammanställa besparingar från energi, inomhusklimat, ekonomi och CO2 per enskilda byggnader eller grupper av byggnader.

Få exakta realtidsmätningar och total kontroll över dina fastigheter. Kontakta våra experter om Edge Silver.

Support

Du får tillgång till förstahandskunskap från supportteamet via e-post och telefon. Vårt professionella supportteam är engagerade och kundcentrerade problemlösare. De är serviceinriktade och har ett uppdrag – att hjälpa dig som kund att lyckas.

Tilläggstjänster

Professional services

Använd våra professionella tjänster från energiexperter och mjukvaruutvecklare anslutna till Kiona.

Kanske har du specifika krav på hur Edge ska anpassas till din verksamhet? Eller vill du ta hjälp av våra energiexperter i projekt som går utöver det normala serviceavtalet? Du kan köpa till tilläggstjänster från oss om du vill ha särskilda anpassningar eller utvecklingar av programvaran.

Leende energirådgivare