Edge Gold

Förbättrad energieffektivitet och avancerade analyser

Gold skies

Edge Gold

Edge Gold är planen för fastighetsägare som vill mer än att bara optimera energianvändningen. Som dessutom vill fatta databaserade beslut, skapa en effektivare organisation och vara en del av lösningen för att motverka klimatförändringar.

 • Minska energianvändningen och CO2-utsläppen från dina fastigheter .
 • Effektivisera din organisation och lägg tid på det som är viktigt. 
 • Ta kontroll över hur din portfölj presterar med smart IoT-teknik.
 • Digitalisera din fastighetsportfölj och öka dess hållbarhet och värde.

Med Gold får du alla fördelar med våra Bronze- och Silverplaner, plus ännu fler fantastiska funktioner.

Se vad du kan göra med Edge Gold. Boka en demo i dag.

Ingår i Gold

Planera för framtiden och kom igång med självlärande optimering

Använd Edge för att övervaka, styra och optimera dina fastigheter. Minska energianvändningen och CO2-utsläppen och få värdefulla insikter som underlag för framtida underhåll och optimering. Kionas system för fastighetsintegrering gör att du kan fatta databaserade beslut om dina byggnader som kan öka fastighetsportföljens värde avsevärt.

Med Edge Gold får du:

 • digital kontroll över dina fastigheter
 • självlärande optimering av energianvändningen med automatisk visualisering
 • en kraftfull AI-motor som använder big data och tillämpar dem på din fastighets.
 • en mycket säker molnlösning uppbackad av ett team av utvecklare
 • alltid de senaste uppdateringarna med åtkomst till nya funktioner och förbättringar
 • en lösning som fullt ut följer tillämpliga EU-förordningar om integritet och dataskydd – Edge körs på koldioxidneutrala Google Cloud.
Edge Gold

Energioptimering

Nå dina energimål med AI-styrning av byggnader

Edge tillhandahåller en optimal och proaktiv styrstrategi för varje unik byggnad. Implementera energibesparande åtgärder och minska CO2-utsläppen – vilket ökar fastighetens värde, hyresgästernas nöjdhet och bidraget till klimatarbetet.

Proaktiva styrstrategier

Med Edge Gold kan du använda proaktiva styrstrategier för värmedistribution i byggnaderna. AI-styrfunktionen utgår från en blandning av data och smarta algoritmer, som:

 • väderdata
 • unika fastighetsegenskaper
 • inomhusklimatet över tid.

Algoritmen har tillgång till fakta om hur tusentals byggnader beter sig under olika omständigheter och genom att den ständigt samlar in mer data från din byggnad är AI:n självlärande. Den förbättrar och finjusterar optimeringen av den kontinuerligt.

Optimering av inomhusklimat

Edge AI säkerställer ett behagligt och jämnt inomhusklimat med små temperaturvariationer, oavsett byggnadens yttre förhållanden. Det planeras inför alla toppar och dalar som vanligtvis uppstår i en inomhusmiljö när det sker plötsliga förändringar i utetemperaturen.

Du bestämmer vilken inomhustemperatur du vill att Edge ska hålla i din fastighet. Styralgoritmen ser kontinuerligt till att precis rätt mängd värme tillförs. Det innebär att du får den inomhuskomfort du ställt in med lägsta möjliga energiförbrukning. Den inställda temperaturen är individuell och anpassningsbar, så att du kan ställa in olika måltemperaturer för olika byggnader utifrån behoven på plats.

Temperaturreglering

Till exempel ser styralgoritmen till att mer värme tillförs innan utomhustemperaturen plötsligt sjunker, för att säkerställa att dina hyresgäster har ett behagligt inomhusklimat. Soliga dagar tar den tvärtom med den kostnadsfria solenergin i beräkningen för uppvärmningen av din byggnad.

Anpassa värme på distans

Med Edge har du en digital kopia av fastigheten som ständigt är uppkopplad till molnet. Det gör att du har åtkomst till och kan styra din fastighet när som helst. Du kan till exempel övervaka inomhusklimatet och fjärrstyra och -justera uppvärmningen av din byggnad från Edge.

Ändringar görs direkt, i realtid, från din smartphone, surfplatta eller dator. Du sparar tid och pengar tack vare att din personal eller tekniker från tredje part inte behöver åka ut till fastigheten lika ofta.

Behöver du göra en tillfällig ändring av inställningarna? Justera tillfälligt värmen inuti en byggnad med funktionen ”Anpassa värme”. Den fasas automatiskt ut under fem dagar för att säkerställa att ingen onödig energi slösas bort.

Mobilapp

Gör jobbet lättare för dina anställda med smart mobilitet. Edge-mobilappen effektiviserar arbetet för tekniker och annan servicepersonal, som ofta har fulla scheman eller långt att åka till de fastigheter de sköter och övervakar. Det är helt enkelt ett ovärderligt verktyg för de på språng.

Edge-mobilapp
Ha Edge alltid tillgänglig i fickan med mobilappen.
 • Gör det möjligt för tekniker eller kundtjänst att komma åt fastighetsdata från telefonen.
 • Håll dig uppdaterad och ha kontroll, oavsett tid och plats.
 • Visualisera data om inomhustemperatur och anpassa värmen när du är på språng.

Du hittar Edge-mobilappen på Google Play och Apple App Store.

Se vad du kan göra med Edge Gold. Boka en demo i dag.

Mät och analysera

Förbrukningsdata

Spara tid med mätning av energi- och vattenförbrukning. Aktivera förbrukningsdata i molnet och den automatiska funktionen som samlar in och presenterar förbrukningsdata för dina fastigheter i Edge. Digitalisera ditt arbetsflöde och säkerställ att dina data är verifierade, korrekta och alltid finns redo när de behövs.

Övervakning av avvikelser

Med avvikelseövervakning analyserar Edge kontinuerligt miljontals datapunkter och fastighetens prestanda. Allt med ett enda uppdrag: att hitta avvikelser i dina fastigheter.

Till exempel att inomhustemperaturen plötsligt sjunker eller stiger, eller om returtemperaturen till din värmecentral plötsligt sjunker.

Förbrukningsdata i Edge
Bild: Övervaka alla förbrukningsdata för en specifik byggnad eller hela portföljen.

Rapporter och insikter

Edge Insights hjälper dig att jämföra, analysera och förstå dina fastigheter. Det blir också enkelt att dela insikter och information med kollegor och resten av organisationen.

Med Edge Insights kan du skapa rapporter som ger användarna relevanta data. Data gör det möjligt för dig att förbättra dina fastigheters energiprestanda och ger värdefulla insikter. De hjälper dig att fatta välgrundade och snabba beslut.

Detaljbild från Edge Insights
Bild: Skapa rapporter i Edge Insights på individ- eller gruppnivå.

Det är enkelt att skapa detaljerade uppföljningsrapporter som sammanfattar alla fastigheter som är anslutna till systemet. Rapporterna kan sammanställa besparingar från energi, inomhusklimat, ekonomi och CO2 per enskilda byggnader eller grupper av byggnader.

IoT-lösningar

Realtidsmätningar från IoT-sensorer

IoT-hårdvara och -mätningar

Med IoT-hårdvara och -mätningar blir det möjligt att digitalisera värmecentraler och lägenheter. Se till att du hela tiden håller dig uppdaterad och har kontroll över dina fastigheters prestanda med innovativ och kostnadseffektiv IoT-teknik.

Trådlösa sensorer kan installeras på olika platser i byggnaderna. Till exempel gör temperatur- och luftfuktighetssensorer i lägenheter det möjligt att analysera inomhusklimatet.

Visualisering av inomhusklimat

Genom att koppla dina byggnader till Edge får du kontroll över inomhusklimatet i dem med realtidsmätningar från IoT-sensorer. Återkoppling och visualisering av data från sensorerna i 3D gör att du proaktivt kan upptäcka och korrigera fel i en byggnad. Ofta innan hyresgästen hinner klaga.

 • Identifiera riskområden eller fel i fastigheterna och minimera antalet onödiga fysiska besök.
 • Analysera inomhusklimatet i kombination med andra datatyper.

  Det kan exempelvis vara hur inomhusmiljön påverkas av yttre faktorer, som olika väderlekar. Det är avgörande att förstå dessa faktorer för att även förstå varje byggnads unika egenskaper.
3D-visualisering i Edge
3D-visualisering i Edge

IoT-integrationer från 3:e part

Med IoT-integreringar från 3:e parts system kan du importera dina befintliga data till Edge. Har du redan investerat i IoT-produkter? Du kan ansluta och importera befintliga sensorer till Edge och få ut mer av din investering.

 • Integrera och samla in data från 3:e parts system.
 • Anslut dina sensorer från 3: e part till Edges optimeringsalgoritmer.
 • Edge är kompatibel med de flesta IoT-produkter på marknaden som tillhandahåller öppna API:er

Få exakta realtidsmätningar och total kontroll över dina fastigheter. Prata med en expert om Edge Gold.

Support

Du får tillgång till förstahandskunskap från supportteamet via e-post och telefon. Vårt professionella supportteam är engagerade och kundcentrerade problemlösare. De är serviceinriktade och har ett uppdrag – att hjälpa dig som kund att lyckas.

Tilläggstjänster

Professional services

Använd våra professionella tjänster från energiexperter och mjukvaruutvecklare anslutna till Kiona.

Kanske har du specifika krav på hur Edge ska anpassas till din verksamhet? Eller vill du ta hjälp av våra energiexperter i projekt som går utöver det normala serviceavtalet? Du kan köpa till tilläggstjänster från oss om du vill ha särskilda anpassningar eller utvecklingar av programvaran.

Leende energirådgivare